Disclaimer

Stee in Stad besteedt veel aandacht aan deze website. Wij streven er naar de informatie op deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan te bieden. Daarbij willen we de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je via logeren@steeinstad.nl aan ons kenbaar maken.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en WerkPro kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website.

Links naar externe websites

Via deze website wordt ook toegang geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden.

Stee in Stad controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites

Copyright

De inhoud van de site is eigendom van Stee in Stad. De informatie is opgesteld door Stee in Stad & tenzij anders is vermeld. De informatie kan vrijelijk gebruikt worden voor strikt persoonlijke doeleinden. Mocht u teksten willen overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze website willen maken, dan heeft u daarvoor onze toestemming nodig. Neem in dat geval contact op met de Stee in Stad. Mocht u op deze website onjuistheden aantreffen, dan verzoeken wij u eveneens met ons contact op te nemen.