Fondsen

Stee in Stad wordt mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen, woningcorporaties Lefier en de Huismeesters in het kader van het Krachtwijkenprogramma ‘Mooi blijven wonen’

Stichting DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen en werd opgericht voor het ondersteunen van kleine initiatieven. Stichting DOEN steunt jaarlijks rond de 250 initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Cohesie (Nationele Postcode Loterij), Cultuur (BankGiroloterij) en Welzijn (Sponsor Bingo Loterij). Stichting DOEN ondersteunt zowel kleine als grote initiatieven vanuit de kernwaarden duurzaam, ondernemend eigenzinnig.

NAM

Het NAM Werkgelegenheidsfonds steunt werkgelegenheidsprojecten voor mensen met een achterstandspositie.

H.S. Kammingafonds

Het H.S. Kammingafonds verstrekt investerings- en projectsubsidies voor sociale en sociaal-culturele doeleinden.