Partners

Stee in Stad is een initiatief van vijf maatschappelijke organisaties die elk vanuit eigen perspectief en expertise (samen) werken aan verbetering van het leefklimaat in Groningse wijken. Deze vijf partners zijn; Wooncoperatie Lefier, Alfa-College, Vrouwencentrum Jasmijn, Gemeente Groningen en Werkpro.

Wooncorporatie Lefier

‘Werken aan wonen in een vitaal Groningen’ luidt de missie van Lefier. Een vitale stad is allereerst een leefbare stad, met wijken waar alles aanwezig is wat wonen in die wijk prettig maakt. Het soort bebouwing, de voorzieningen, de sfeer en de sociale samenhang bepalen het specifieke karakter van een wijk. Lefier investeert daarom in vastgoed en in sociale maatregelen. Wat een wijk compleet maakt, is voor iedere wijk anders en wordt bepaald in overleg met bewoners, collega-corporaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Lefier participeert in de ontwikkling van Stee in Stad omdat dit project bijdraagt aan de veiligheid, leefbaarheid en werkgelegenheid in de Korrewegwijk. Voor Stee in Stad stelt Lefier tijdelijk woningen beschikbaar die voldoen aan de veiligheidseisen en beschikken over de noodzakelijk faciliteiten.

Alfa-college

Het Alfa-college heeft een gevarieerd aanbod aan vakopleidingen aansluitend bij de mogelijkheden van de jongere of volwassen leerling. Eén van die varianten is Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA). Een AKA-traject (MBO-niveau 1) duurt gemiddeld een jaar en leidt deelnemers in een werksituatie op tot goede werknemers. Het gaat om het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en beroepsvaardigheden in vier verschillende richtingen. Het traject wordt afgesloten met een arbeidsmarkt-dan wel een beroepskwalificatie. Bij Stee in stad kunnen AKA-leerlingen zich kwalificeren in de richtingen Techniek, Economie & Handel en Zorg & Welzijn. De projectleider AKA van het Alfa-college verzorgt de scholingscomponent en registreert de praktijkkwalificaties die de deelnemers verwerven bij Stee in Stad.

Vrouwencentrum Jasmijn

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en waar hen de gelegenheid wordt geboden om uit hun isolement te komen en contacten op te bouwen.
Jasmijn is gericht op de bewustwording van de maatschappelijke positie van vrouwen door hen te wijzen op het belang van het kunnen en durven kiezen waar het gaat om de inrichting van het leven binnen bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen attent gemaakt op aanwezige keuzemogelijkheden en ondersteund bij het maken van keuzes.

Gemeente Groningen

Werkpro

WerkPro is een brede organisatie die zich bezighoudt met werk en maatschappelijke dienstverlening. We bieden activiteiten en begeleiding voor mensen die op eigen houtje (nog) geen reguliere werkplek kunnen vinden. Dit doen wij in Drenthe, Friesland en Groningen.

WerkPro vindt dat werk essentieel is voor iedereen. Werk geeft mensen de mogelijkheid tot zelfontplooiing en ontwikkeling en geeft maatschappelijke status en waardering. Het zorgt voor sociale contacten en zelfrespect.

De pijlers re-integratie, activering, zorg en diensten vormen de basis van WerkPro. Met behulp van deze pijlers stellen wij voor iedere klant een passend traject samen.

Informatie over de verschillende mogelijkheden vind je op onze website. www.werkpro.nl